Länsi-Säkylän teollisuusalue > Apetit Ruoka Oy


                                                                   Päivitetty 7.5.2015

Ohjeita urakoitsijoille, Apetit Ruoka Oy Säkylä

 

Apetit Ruoka Oy:llä on käytössä ISO 9001- standardiin perustuva toiminnanhallintajärjestelmä, ISO 14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä sekä ISO 22000- standardiin perustuva elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Standardit edellyttävät, että myös meillä työskentelevät urakoitsijat tuntevat ja noudattavat sovittuja työtapoja.

Hyvä hygieniataso on perusedellytys elintarvikealan yritykselle.

 

Mikäli sinulla on vatsatauti-oireita (ripuli, oksentelu, kuume ), käy terveyskeskuksessa ennen tehtaalle tuloasi ja pyydä arviota, voitko työskennellä elintarviketuotantotiloissa.

 

Suojavaatetusta on käytettävä aina tuotantotiloissa asioidessa.Kunnossapidolta saa valkoiset suojavaatteet. Hiukset peitetään päähineellä. Työvaatteiden ja jalkineiden on oltava puhtaat.

Tuotantotiloissa on käytettävä kuulosuojaimia ja turvakärjellisiä kenkiä.

 

Korujen ja kellon käyttö

Korujen (poislukien vihkisormus) sekä kellon käyttö on kielletty tuotantotiloissa.

 

Pese kätesi aina kun tulet ulkoa tuotantotiloihin, vaatimus koskee kaikkia tuotantotiloissa liikkuvia henkilöitä.

 

Hyvän elintarvikehygienian alueelle meno keitto- päällystys- sekä pihviosastoilla edellyttää edellisten ohjeiden lisäksi tarkempaa pukeutumista. Käytä kertakäyttökäsineitä koko ajan tuotantotiloissa. Em. alueille saa mennä ainoastaan työnjohdon opastamana ja ohjeistamana.

 

Eväiden nauttiminen ja mm. purukumin syönti tuotantotiloissa on kielletty. Tuotantotiloihin ei saa viedä mitään lasiesineitä.

 

Tupakointi, mukaan lukien sähkötupakka, on kielletty Apetitin koko tehdasalueella sekä ajoneuvoissa. Kiellon rikkomista seuraa henkilön välitön poistaminen tehdasalueelta. Myös nuuskan käyttö on kielletty tuotantotiloissa.

 

Matkapuhelimen käyttö tuotantotiloissa avointen elintarvikkeiden lähellä on kielletty, kysy isännältäsi neuvoja asiassa.

 

Jätteet lajitellaan ja viedään niille varattuihin astioihin jätehuoltosuunnitelman mukaisesti (lisätietoja työnjohdolta). Asia on huomioitava erityisesti rakennus- ja korjausprojekteissa.

Viemäreihin ei saa päästää kiinteitä aineita eikä sinne kuulumattomia nesteitä.

Turhaa energian käyttöä on vältettävä.

Tulityöt, kemikaalityöt, säiliötyöt: Rakennuttaja edellyttää ja valvoo lupien/ohjeiden ehdotonta noudattamista. Tulitöissä urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tarvitaanko kohteessa jälkitarkkailua vai hoitaako urakoitsija asian itse. Urakoitsijan on raportoitava mahdollisista sattuneista palonaluista tehtaan edustajalle. Työlupia myöntävät Pasi Heino p. 010 402 4372, Jyrki Tupala p. 010 402 4375 sekä Tuomo Laine p. 010 402 4374

Trukin ajo: Vaatii kirjallisen ajoluvan.

Alueelle tuleva yritys on vastuussa omista työntekijöistään ja yrityksen velvollisuus on myöntää omille työntekijöilleen trukkiajoluvat. Kopio ajoluvista on toimitettava tilauksen tehneelle Apetit Ruoka Oy:n henkilölle.

Vaaratilanteet: Tuotantolaitoksillamme varastoidaan ja käytetään nestemäistä typpeä ja ammoniakkia. Tulipalon tai kemikaalivuodon sattuessa on henkilöstön poistuttava kokoontumispaikoille, joiden sijainnit löytyvät ilmoitustauluilta.

Ensiaputarvikkeiden sijaintipaikat löytyvät ilmoitustauluilta.

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Länsi-Säkylän teollisuusalueella työskentely edellyttää työsuojelutestin hyväksyttyä suorittamista ennakkoon, katso ohjeet www.lsteollisuusalue.fi.

Ulkopuolisten urakoitsijoiden on alueelle tullessaan ilmoittauduttava portilla. Portilta päivystäjä ilmoittaa tilaajalle vieraan saapumisesta.

Urakoitsijalla on oltava ajolupa tehdasalueelle. Urakoitsijoiden on noudatettava kulkemisessa tehdasaluetta koskevia erillisohjeita (ks. ajolupa). Pääportti on miehitetty klo 05.30–17.00 välisenä aikana, muulloin portin saa avattua Flexim-avaimella. Avain- ja ajolupa-asioita hoitaa työnjohto. Liikkuminen muissa työkohteen ulkopuolisissa tuotantotiloissa on kielletty.

Jollet tiedä, ota yhteyttä työnjohtoon. Mikäli Apetitille aiheutuu ylimääräisiä ympäristö- tai hygieniakustannuksia urakoitsijoiden toimintatapojen johdosta, urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa kulut.

Urakoitsijoiden ympäristö-, turvallisuus- ja hygieniavalistus on urakan tilaajan vastuulla.

 

                                            YHTEISTYÖSSÄ – APETIT

 Sivun alkuun  Tulosta sivu