Länsi-Säkylän teollisuusalue > Vaaralliset aineet
7. VAARALLISET AINEET


7.1 Yleistä

Tehdasalueella varastoidaan ja käytetään suurehkoja määriä vaarallisia kemikaaleja sekä palavia nesteitä ja -kaasuja.

Teknisillä keinoilla ja huolellisella laitoksen käyttämisellä pyritään estämään vaaratilanteet, joita paineenalaisena vapaaseen ilmatilaan purkautuvat myrkylliset nesteet tai kaasut saattavat aiheuttaa.

Jos varotoimenpiteistä huolimatta kemikaaleja pääsee purkautumaan prosessilaitteiden ulkopuolelle, tehdassuojelun torjuntayksiköt ja tuotantohenkilöstö ryhtyvät toimenpiteisiin.


7.2 Kemikaalityölupa

Teollisuusalueella kaikki vaaralliset kemikaalit, palavat nesteet ja -kaasut, jotka voivat aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle tarvitsevat uudistus-, kunnossapito- tai purkutoimenpiteitä tehtäessä kemikaalityöluvan. Luvan myöntää tilaajan kohteen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa työnjohdon esimies/valvoja.
 
Kemikaalityöluvat ja muut vastaavat lupalomakkeet täyttää ko. vastuuhenkilö.
 
Lisätietoja antaa Apetit Oyj:n vaarallisten kemikaalien toimintaperiaatevastaava.


7.3 Kaasuvaara

7.3.1 Kaasuvaaraa alueella aiheuttavat aineet Apetit Ruoka Oy pakaste- ja ruokapakastetehtaalla
Kummallakin tehtaalla on kaasuvaaraa aiheuttava aine kylmäkoneissa käytettävä
AMMONIAKKI ( NH3 )
sekä tuotannossa käytettävä NESTEMÄINEN TYPPI ( N2)

7.3.2 Kaasuvaaraa alueella aiheuttavat aineet Apetit Suomi Oy:ssä
Kaasuvaaraa Apetit Suomi Oy:n prosessivesilaitoksella on METAANIKAASU.

7.3.3 Kaasuvaaraa alueella aiheuttavat aineet Sucros Oy:n tehtaalla
Kaasuvaaraa Sucros Oy:n sokeritehtaalla on RIKKIDIOKSIIDI ( SO2)

7.3.4 Kaasuvaaraa alueella aiheuttavat aineet Hankkija Oy:ssä
Hankkija Oy: ssä ei ole käytössä kaasuvaaraa aiheuttavia aineita

 
7.4 Kaasuuntuvien kemikaalien käyttökohteet
Ammoniakki NH3. Ammoniakki on normaalipaineessa väritön, pistävän hajuinen kaasu, joka on syttyvä. Ammoniakin kokonaismäärä on  15 000 kg .Ammoniakkia käytetään pakaste- ja ruokapakastetehtaan kylmälaitteissa.
Nestemäistä typpeä ( N2 ) käyttävät sekä pakastetehdas että ruokapakastetehdas tuotteiden pakastukseen.
Ruokapakastetehtaan typpisäiliö on n. 20 000 kg ja pakastetehtaalla
n. 30 000 kg. Säiliöiden käytöstä ja huollosta vastaa AGA. Rikkidioksiidi SO2. Rikkidioksiidia käyttää sokeritehdas sokerin valmistuksessa.
Rikkidioksiidia välivarastossa n. 7 t (10 x700 kg). Lisäksi tehdasyksiköissä käytetään erilaisia kemikaaleja, pesuaineita, vaahdonestoaineita ym, joissa vaarat ovat lähinnä kohdekohtaisia. Kemikaalien määrät ja väkevyydet vaihtelevat.
Selvitä työkohteen kemialliset riskit, myrkyllisyys, paloherkkyys ja määrät tapauskohtaisesti.


Sucros Oy

- Rikkihappo H2SO4 93 %, määrä 54t.
- Formaliini 30%, varastointi 21 t
- Suolahappo HCl 30%, varastointi n.48 t
- Muurahaishappo 85 %, 5 t
- Natriumhydroksidi NaOH50 %, varastointi n. 5 t.
- Raskas polttoöljy varastosäiliö 990m3


Hankkija Oy
- AIV-liuos (AIV-prima) varastointi max 25 t ,varastointi 23 m3 säiliössä
- Raskas polttoöljy ,Sucros Oy: n kanssa yhteinen säiliö 990m3


Anaerobilaitos
- Satokausiaikana laitoksen ollessa käynnissä, jäteveden puhdistusprosessin tuloksena syntyvä metaanikaasu (75%)
- Ferrisulfaatti varastointi max. 15 t
- Natriumhydroksidi 50% NaOH varastointi max. 15 t

Westpak Oy
- helposti syttyviä liuottimia (etyyliasetaattia) varastoidaan max 5 tnMUISTA !
Varmista aina ennen kuin avaat putkistoa, pumpun tai säiliön, että ne ovat paineettomia, tyhjiä ja huuhdeltuja. Älä aloita koskaan ko. työtä ennen kuin olet varmistanut turvatoimet tilaajan valvojien kanssa.

MUISTA!
- TYÖN VAATIMA SUOJAVARUSTUS
- MIEHIÄ TYÖSSÄ- KYLTIT
- VARMISTUS7.5 Hälytysjärjestelmät ja toimintaohjeet

Tehdasalue
Yleinen hälytysmerkki sireenillä, joka on sokeritehtaan katolla. Hälytysmerkin yhteydessä voidaan laitteen kovaäänisellä antaa tarkempia ohjeita.

Pakastetehdas
Pakastetehtaan pakastepakkaamossa on sisäinen paloilmoitinjärjestelmä, joka hälyttää hätäkeskuksen kautta tehdaspalokunnan sekä palolaitoksen.
Muissa osissa tehdasta on palopainikkeet ja -kellot.
Ammoniakki- ja typpivuodoissa pakastetehtaalla on käytössä ammoniakki- ja happitunnistimet, jotka antavat sisäisen hälytyksen laitoshuollon avainhenkilöiden matkapuhelimiin tai tehdasalueen vartiointiliikkeelle (Turvatiimi Oyj ).
 
 
Ruokapakastetehdas
Ruokapakastetehtaalla on sisäinen paloilmoitinjärjestelmä, joka hälyttää hätäkeskuksen kautta tehdaspalokunnan sekä palolaitoksen.
Ammoniakki- ja typpivuodoissa on käytössä ammoniakki- ja happitunnistimet, jotka antavat sisäisen hälytyksen laitoshuollon avainhenkilöiden matkapuhelimiin tai tehdasalueen vartiointiliikkeelle
(Turvapalvelu100).

Westpak Oy, pääkonttori, ruokala, vierasmaja, ent. keskusvarasto ja Sucros Oy:n keskusvalvomo.
Tilat on varustettu automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä.

Tulitöitä tehtäessä ko. tiloissa automaattisten paloilmoitinjärjestelmien poiskytkentä ja takaisinkytkentä hoidetaan vartiointiliikkeen toimesta puh. 050 521 4044 tai nro 010 402 4990 pääportti (mistä ilmoitus edelleen päivystävälle vartijalle).

Tehdasalueelle on laadittu suojelusuunnitelma, jossa kerrotaan mitä hälytyksen sattuessa tulee tehdä, mm. evakuointitapauksessa kokoontumispaikat kussakin tehdasyksikössä.
 Sivun alkuun  Tulosta sivu