Länsi-Säkylän teollisuusalue > Toimenpiteet vahinkotilanteissa


5. TOIMENPITEET VAHINKOTILANTEESSA

5.1 TOIMINTA TAPATURMAN SATTUESSA

1. Suorita vahinkopaikalla nopea tilannearviointi ja pyri estämään lisävahinkojen syntyminen.

 

2. Hätätilanteessa on aina otettava välittömästi yhteys HÄTÄKESKUKSEEN puh. 112.

Vastaa hälytyskeskuksen kysymyksiin ja noudata sieltä annettuja ohjeita.
Älä sulje puhelinta ennen kuin hälytyskeskuksen hoitaja antaa siihen luvan.
Ilmoita vartiointiliikkeelle ja portille aina onnettomuudesta.
Portille pitää hoitaa opastus myös päivällä.

3. Anna potilaalle välitön ensiapu. Huomioi erikoisesti, että niskaan ja selkään loukkaantunutta ei saa liikuttaa, ennen kuin on selvitetty vammojen laatu.

Selvitä tapaturman varalta ennakkoon:
- Ensiapukaappien sijainti ja sisältö
- Ensiapuvälineet
- Sammutusvälineiden paikat

 

HUOM!
Tehdasyksiköissä sattuneet tapaturmat (ja läheltä piti tilanteet) on AINA ilmoitettava tilaajan työsuojelupäällikölle! Vakavat tapaturmat on ilmoitettava heti.

112 Sivun alkuun  Tulosta sivu