Länsi-Säkylän teollisuusalue > Yleiset järjestysohjeet2. YLEISET JÄRJESTYSOHJEET

2.1 Yleistä
Länsi-Säkylän tehdasalue on aidattu ja teknisesti valvottu. Tehdasalueella on nauhoittava kameravalvonta.
Pääportti on aina kiinni. Kulunvalvontaa hoitaa päivällä työaikana vartiointiliike (Turvapalvelu100). Klo 05.30 - 17.30 portilla on jatkuva päivystys.
Tehdasyksiköiden henkilökuntaan kuulumattomien (ulkopuoliset urakoitsijat) on alueelle tullessaan ilmoittauduttava portilla. Portilta päivystäjä ilmoittaa tilaajalle vieraan saapumisesta. Portilta saa myös väliaikaisen ajoluvan tehdasalueelle, jos toimittajan on tarvetta päästä autolla aidatun alueen sisäpuolelle.

  

Tavaraliikennettä varten on erikseen tavaraportti, pääporttia ei tavaraliikenteeseen normaalisti käytetä.Myös tavaraliikenneportti on aina kiinni. Portin avaus hoidetaan pääportilta klo 05.30-17.00 välisenä aikana.

2.2 Aluevalvonta
Aluevalvonnan tukikohta sijaitsee tehdasalueen pääportilla.
Aluevalvontaa suorittaa Turvapalvelu100, jonka tehtäviin kuuluu mm.
- valvoa alueellista järjestystä ja turvallisuutta, pyrkiä toimimaan kaikissa valvontatehtävissä ennaltaehkäisevästi.
- valvoa tilaajan ja toimittajien omaisuutta sekä turvallisuutta.
- valvoa alueella tapahtuvaa henkilö- ja ajoneuvoliikennettä, sekä tarvittaessa suorittaa niihin kohdistuvia tarkastuksia.
- Vartiointiliike myös tarkastaa tarvittaessa onko tehdasalueelle tulevilla ulkopuolisilla urakoitsijoilla vaadittavat tulityö- ja turvallisuuskortit.
- Tilaajan tulee hyvissä ajoin ilmoittaa vartiointiliikkeelle sähköpostilla saapuvista ulkopuolisista työntekijöistä: kuka, mistä liikkeestä, koska henkilö tulee ja tarvitaanko flexim-avainta, minkä tasoista avainta tarvitaan ja pitääkö tarkastaa onko tarvittavat kortit kunnossa.
- Vartiointiliike toimittaa tarvittavat kulkuun oikeuttavat avaimet.
- HUOM! Vartiointihenkilöstöllä on oikeus poistaa tehdasalueelta henkilö ja /tai ajoneuvo, joka on rikkonut tehdasalueen työmaaohjesääntöjä.

2.3 Henkilöliikenne tehdasalueella
Tehdasalueella työskentelevien toimittajien (urakoitsijoiden) tulee toimittaa viimeistään vuorokautta ennen työn alkamista tehdasalueen pääportille vartiointiliikkeelle henkilöluettelo tehdasalueella työskentelevistä henkilöistään. Ilmoitus esim. sähköpostilla. vartijat@apetit.fi. Tehdyn henkilöilmoituksen mukaan toimittajien henkilöstölle annetaan kulkuoikeus tehdasalueelle.
Toimittajien henkilöstö noutaa kulunvalvontaan ja liikkumiseen oikeuttavan tunnistimen pääportilta, jonne se on ehdottomasti myös palautettava työskentelyn päättyessä.

2.4 Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti
Henkilö- ja henkilöautoliikenne tehdasalueelle tapahtuu pääportin kautta.
Tavaraliikenne tehdasalueelle tapahtuu tavaraportin kautta.
Henkilöautoilla ajo tehdasalueelle on luvanvaraista ja tapahtuu henkilön omalla vastuulla. Ajolupa voi olla ns. käyntilupa (keltainen ns. työmaalupa), jonka annetaan pääportilta ja joka oikeuttaa vain lyhytaikaiseen oleskeluun tehdasalueella (päivä) tai pidempiaikainen lupa (sininen ) joka myönnetään eri anomuksesta tietyksi ajaksi tai toistaiseksi. Samalla luvalla ilmoitetaan mihin auto kuuluu pysäköidä

Työmaaluvan myöntää portilla vartiointiliike tilaajan kanssa keskusteltuaan.
Toimittajien pidempiaikaiseen ajolupaan tulee olla tilaajan työnvalvojan lausunto, josta ilmenee kuinka pitkäksi aikaa lupa tarvitaan ja millaiset kulkuoikeudet luvan saajalle myönnetään. Pidempiaikaisen ajoluvan ja siihen mahdollisesti liittyvän Flexim-avaimen saa pääportilta, minne ne tulee myös palauttaa aina työn päättyessä.
Ajolupia myönnetään pääsääntöisesti vain tarvikekuljetuksiin.

Tehdasalueen ulkopuolella olevat pysäköintialueet ovat kaikkien tehtailla työskentelevien henkilöiden käytössä. (Lämmitystolpilla varustetut nimettömät ja nimelliset paikat ovat maksullisia ja ainoastaan oman henkilöstön käytössä.)

Tehdasalueella ajoneuvot on pysäköitävä merkityille pysäköintipaikoille.
Tehdasalueella on noudatettava voimassa olevia järjestys- ja liikennesääntöjä, mm. 20 km/h nopeusrajoitusta

Pysähdy pääportille tullessasi ja ilmoittaudu vartijalle, jos sinulla ei ole ajolupaa portin sisäpuolelle. Vartija opastaa sinut edelleen. Jos olet jo saanut ajoluvan ja oikeuden portin aukaisuun, noudata saamiasi ajo-ohjeita ja alueella vallitsevia liikennesääntöjä.

Tavaraportilla on ajoneuvoille ohjelmoidut liikennevalot. Älä koskaa aja päin punaista valoa.

2.5 Tarvikekuljetukset ja ulosvientilupa
Tarvikkeiden tuonti ja haku on mahdollista ilman erillistä ajolupaa pääportin kautta mikäli selvitys purku- ja lastauspaikasta tehdasalueella on ilmoitettu pääportille ja vartiohenkilöstö on sen varmistanut.

Alueelle tuotavissa välineissä ja tarvikkeissa on oltava omistusta osoittava tunniste.

Tehdasalueelta työvälineitä, asennus- ja/tai rakennustarvikkeita pois vietäessä tulee viejällä olla selvitys omistussuhteesta esim. ulosvientilupa (kuljetuslupa). Kyseisten kuljetusten tulee aina tapahtua pääportin kautta.
Vartiointihenkilöstöllä on oikeus tarkastaa kaikki kuljetukset..

2.6 Vierailut
Ulkopuolinen urakoitsija ei saa tuoda tehdasalueelle vieraita ilman tilaajan yhdyshenkilön lupaa.

2.7 Henkilökohtaisten varusteiden säilytys
Henkilökohtaiset varusteet on säilytettävä niille varatuissa tiloissa. Tilaaja ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista varusteista.

2.8 Huumaavat aineet
Päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen, väkijuomien tai muiden huumaavien aineiden nauttiminen ja tarjoaminen työpaikalla tai tehdasalueella on kielletty.
Vartiointiliikkeen, työterveysaseman ja/tai työnantajan edustajalla (työjohto) on oikeus työntekijän omalla suostumuksella puhalluttaa henkilö, jos hänen epäillään olevan alkoholin vaikutuksen alainen. Puhallustestin avulla työntekijä osoittaa olevansa työkunnossa.
Tilaajalla on oikeus, ilmoitettuaan toimittajalle, poistaa päihtynyt tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö tehdasalueelta.2.9 Työaika
Rakennus- ja korjaustyöt suoritetaan pääasiassa päivävuorossa: työaika klo 7.00- 16.00. Poikkeamista yllämainituista ajoista on sovittava tilaajan työnvalvojan kanssa. Poikkeamista on ilmoitettava etukäteen myös vartiointiliikkeelle.

2.10 Majoitus
Majoittuminen tehdasalueella muualla, kuin Vierasmajassa ja Vierashuoneissa on kielletty. Asuntoautossa ja -vaunussa majoittuminen tehdasalueen sisäpuolella on kielletty.

2.11 Valokuvaaminen
Kaikki kuvaaminen, videointi ja tallennus ilman lupaa on Länsi-Säkylän tehdasalueella kiellettyä. Kuvaamisluvan myöntää tilaajan edustaja.

2.12 Ruokailu
Tehdasalueella on mahdollisuus työpaikkaruokailuun ruokalan aukioloaikoina.

Muista, että ruokalaa käyttää koko henkilökunta et ainoastaan sinä. Älä siis mene ”suoraan montusta” ruokalaan vaan vaihda tarvittaessa vaikka puhtaammat haalarit ruokalassa käyntisi ajaksi.


  Sivun alkuun  Tulosta sivu