Länsi-Säkylän teollisuusalue > Työmaaohjesääntö ja sen noudattaminenTyömaaohjesääntö ja sen noudattaminen

Tämä ohjesääntö sisältää yleiset ohjeet, joita tehdasalueen rakennus-, korjaus-, ja asennustöihin osallistuvan oman henkilöstön sekä ulkopuolisten toimittajien (urakoitsijoiden) henkilöstön tulee noudattaa.

Tehdasalueeseen kuuluvat Apetit Oyj, Apetit Ruoka Oy, Apetit Suomi Oy, Sucros Oy, Hankkija Oy ja Westpak Oy.

Tehdasyksiköistä käytetään jatkossa nimitystä TILAAJA.
Toimittajilla tarkoitetaan tässä ohjesäännössä rakennusurakoitsijoita, kone- ja laitetoimittajia sekä asennusliikkeitä, joista jatkossa käytetään nimitystä TOIMITTAJA.

Jokainen toimittaja on ohjesäännön noudattamisesta suoraan vastuussa tilaajalle riippumatta siitä, onko toimitussuhde tilaajaan nähden suora tai alistettu. Vastuun siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua.

Tilaajalla on oikeus muuttaa tai täydentää tätä ohjesääntöä harkintansa mukaan. Tilaaja on velvollinen tiedottamaan muutoksista toimittajille.
Tilaaja julkaisee ohjesääntöä selvittäviä tai muita työmaan paikallisia olosuhteita koskevia ohjeita, joista osa on tämän työmaaohjesäännön liitteenä.

Tilaajan yhteyshenkilön on varmistettava aina ennen työn aloittamista, että ulkopuolinen työnantaja ja hänen työntekijänsä ovat tietoisia työmaaohjeen sisällöstä ja tuntevat muut työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät.

Työsuojelu- ja turvallisuusaiheisiin kysymyksiin ovat tilaajan puolesta velvollisia vastaamaan yhtiöiden suojelu- ja linjaorganisaatioon kuuluvat henkilöt.
Tämä työsuojelu- ja turvallisuusohje tulee aina liittää tehdasyksiköiden tekemiin urakkasopimuksiin.

Tämä ohjesäännnön päivitys on voimassa 01.06.2015 alkaen

  Sivun alkuun  Tulosta sivu